DPS UGORY

RODO

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.

Przedmiot zamówieniaPrzewidywany tryb albo procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia (netto)Przewidywany termin wszczęcia postępowania (ujęcie miesięczne lub kwartalne w danym roku kalendarzowym)Informacje dodatkowe
Usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla mieszkańców DPSTryb podstawowy 1.265.000,00I kwartał 2022 r.Charakter zamówienia: społeczne
Dostawa energii cieplnejZamówienie z wolnej ręki240.400,00IV kwartał 2022 r.
Usługa polegająca na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla mieszkańców DPSTryb podstawowy 1.265.000,00IV kwartał 2022 r.Charakter zamówienia: społeczne