DPS UGORY

RODO

Czas wolny, terapia zajęciowa, usprawnienia ruchowe

Dom zatrudnia specjalistów w zakresie organizacji czasu wolnego, zajęć kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej i usprawniania ruchowego.
Działalność terapii zajęciowej i w zakresie organizacji czasu wolnego obejmuje: spotkania muzyczne, terapię manualną – stosującą różnorodne techniki plastyczne (w tym: malowanie, wyszywanie, decopupage, zdobnictwo – biżuteria, malowanie na szkle itp.), zajęcia kulinarne, zajęcia taneczne, zajęcia inhibitacyjno-incytacyjne wraz z rekwizytami – chusteczki, papier, lub instrumenty usprawniające koordynacje ruchową i motorykę manualną, zajęcia biblioteczne, w tym czytanie książek na głos, Kawiarenkę Kulturalną (spotkania podczas których prowadzone są grupy dyskusyjne na tematy i problemy interesujące seniorów), treningi pamięci, zajęcia komputerowe, poranki filmowe, imprezy plenerowe i wyjazdowe oraz wyjścia na imprezy kulturalne ogólnodostępne – do kina lub teatru, uczestnictwo w koncertach
Terapeuci ds. rehabilitacji prowadzą zabiegi kinezyterapeutyczne, fizykoterapeutyczne, konsultacje potrzeb w zakresie usprawniania, gimnastykę poranną oraz zajęcia aktywizujące na siłowni zewnętrznej Pomagają też Mieszkańcom w zakupie nowego sprzętu ortopedycznego i ułatwiającego życie.
Dom dysponuje zapleczem terapeutycznym i salami usprawniania ruchowego.