DPS UGORY

RODO

1. Administrator danych osobowych: Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu
przy ul. Ugory 18/20.
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do celów, wynikających z obowiązku zabezpieczenia budynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywających
w placówce.
3. Monitoring obejmuje: wejście do budynku 18, wejście główne do budynku 20, wejście z ogrodu do budynku 20, wejście boczne do budynku 20.
4. Zapis monitoringu jest rejestrowany przez kamery, nagrywające w sposób ciągły.
5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez 7 dni.
6. Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie takie należy zgłosić administratorowi danych osobowych.
7. Osobie zarejestrowanej przez monitoring przysługuje prawo do wniesienia skargi na zakres przetwarzania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wyznaczono inspektora ochrony danych, kontakt e-mail: iod7_mjo@um.poznan.pl.