DPS UGORY

RODO

Indywidualny plan wsparcia i pracownik pierwszego kontaktu

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia Mieszkańca do Domu.
Jest on opracowywany z udziałem Mieszkańca, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość Mieszkańca do uczestnictwa w nim.
Może ulegać modyfikacji w zależności od potrzeb Mieszkańca.
Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia Mieszkańca domu koordynuje pracownik domu, zwany ,,pracownikiem pierwszego kontaktu”, wskazany przez Mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizacje pracy domu.
Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.