DPS UGORY

RODO

Depozyt

Na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1537 późn. zm.), Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20, wzywa do odbioru depozytu pieniężnego przekraczającego kwotę 5000 zł po zmarłej/ym mieszkance/cu  naszego Domu Pani/nu:

Nazwisko i ImięData urodzeniaImiona rodzicówData zgonu
Bajorek Wojciech05.08.1952 r. Stefan, Irena12.07.2018 r.
Bąkowska Bronisława03.03.1942 r. Weronika, Adam5.02.2022 r.
Bernat Joanna 14.08.1916 r.Franciszka, Stanisław18.11.2017 r.
Brzeziński Zbigniew02.11.1942 r.Janina, Leon7.07.2016 r.
Czepik Helena15.02.1924 r.Waleria, Henryk4.01.2015 r.
Francuzik Czesława15.07.1925 r.Konstanty, Marianna18.03.2019 r.
Giżelski Janusz25.02.1935 r.Zofia, Bronisław3.06.2022
Kałwiński Leszek28.11.1955 r. Joanna, Ludwik2.11.2021 r.
Kaźmierczak Kazimierz28.01.1930 r.Weronika, Jan20.05.2020 r.
Kubiak Barbara17.11.1923 r.Wanda, Alojzy22.07.2012 r.
Kucharska Krystyna13.08.1930 r.Antonina, Józef9.12.2012 r.
Lulka Janina26.11.1934 r. Helena, Michał1.08.2021 r.
Matysiak Edward15.09.1937 r.Helena, Stefan3.10.2020 r.
Nowak Daniela13.04.1927 r. Jadwiga, Franciszek1.11.2016 r.
Pieniek Franciszek 27.05.1935 r.Maria, Michał8.04.2020 r.
Płotniak- Gośko Janina06.08.1925 r.Maria, Kazimierz28.06.2022 r.
Silski Tytus17.12.1930 r. Marianna, Teodor27.09.2019 r.
Stychańska Bronisława25.06.1942 r.Marta, Michał30.05.2022 r.
Szyszka Eugenia 22.12.1924 r. Antonina, Władysław22.10.2015 r.
Węglewska Ewelina26.02.1958 r.Józef, Izabela13.11.2021 r.
Winkler Jerzy12.09.1945 r.Stanisława, Marian6.08.2021 r.
Zajączkowska Maria 26.10.1918 r. Zofia, Jan30.08.2021 r.
Bąkowska Bronisława
03.03.1942
Adam
05.02.2022
Kałwiński Leszek
08.11.1955
Ludwik
02.11.2021
Bogusz-Bar Wanda Maria
14.03.1924
Stanisław
18.03.2019
Płótniak-Gośko
06.08.1925
Kazimierz
28.06.2022
CZEPIK HELENA15.02.1924 Henryka04.01.2015
NOWAK DANIELA13.04.1927Franciszka01.11.2016
KUBIAK BARBARA17.11.1923 Alojzego22.07.2012

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wydany spadkobiercom zmarłej/ym po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o nabyciu spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa.