DPS UGORY

RODO

Historia naszego Domu

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20 otrzymał wpis do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej wraz z bezterminowym zezwoleniem na działalność z rąk Wojewody w 2011 roku. Początki działalności placówki opiekuńczej w tym miejscu są jednak dużo wcześniejsze. Protoplastą jednostki funkcjonującej w obecnym kształcie był Dom Weterana na Szelągu, czyli dom spokojnej starości dla weteranów wojennych z Poznania i okolic. W pierwotnym założeniu miał powstać w Puszczykowie. Ostatecznie zlokalizowano go w poznańskim Parku Szelągowskim, czyli nieopodal zielonych terenów Cytadeli, położonym na północ od centrum miasta.

Od strony architektonicznej obiekt nawiązywał do najlepszych tradycji europejskiego modernizmu. Za jego kształt odpowiadała trójka poznańskich, uznanych architektów lat 60 i 70 XX wieku, Lech Sternal, Zygmunt Skupniewicz i Witold Milewski. W drugiej połowie XX wieku byli oni autorami wielu miejskich projektów, związanych przede wszystkim z użytecznością publiczną, a głównie ze szkolnictwem. Założenie architektoniczne opiera się na koncepcji wpisania obiektu w otaczającą przyrodę, z uwzględnieniem stromo opadającej doliny Warty oraz starego drzewostanu ogrodu Bractwa Kurkowego. Tereny te kojarzone są z idealnym miejscem służącym wypoczynkowi, dlatego też na przełomie XIX i XX wieku były popularnym miejscem spacerowym Poznaniaków. Kompleksowy projekt realizacyjny ukończono w 1967 roku, a 27 grudnia wmurowano kamień węgielny. Data ta nie była przypadkowa, nawiązywała bowiem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27 grudnia 1918 r.). Budowę rozpoczętą w 1969 roku ukończono w czerwcu 1972. Budynek charakteryzuje się układem tarasowym, sprzyjającym dobremu doświetleniu pomieszczeń – jego centrum stanowi wewnętrzny dziedziniec, a pokoje zlokalizowano w dwóch czterokondygnacyjnych skrzydłach. Ciekawym rozwiązaniem są tarasy zapewniające widok na dolinę Warty oraz umożliwiające korzystanie z dobrego mikroklimatu, który jest efektem m.in. silnego nachylenia stoku w kierunku rzeki. Warto nadmienić, że w końcówce lat 70 planowano rozbudowę obiektu, która jednak nie doszła do skutku.

Dom Weterana został powołany do życia uchwałą Prezydium Rady Narodowej Miasta Poznania z dnia 13 sierpnia 1971 roku. Był placówką przeznaczoną dla Powstańców Wielkopolskich, uczestników II wojny światowej oraz działaczy ruchu robotniczego. Warunkiem otrzymania zakwaterowania była przynależność do organizacji ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację), a także innych organizacji społecznych. W pierwotnej fazie prowadzony był na zasadach Domów Rencistów.
Obecnie Dom Weterana jest domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie. W dniu 25 maja 2011 Miasto Poznań uzyskało, po szczegółowej kontroli Wojewody Wielkopolskiego, bezterminowe zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ulicy Ugory 18/20 oraz wpis do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej. Aktualnie jest to placówka licząca 136 miejsc: 116 dla osób w podeszłym wieku i 20 dla osób niepełnosprawnych fizycznie.
Oddział dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w budynku pochodzącym z 1960 roku zlokalizowanym obok budynku głównego. Przed przekazaniem go na potrzeby DPS, funkcjonowała w nim rejonowa przychodnia lekarska.