DPS UGORY

RODO

Opieka pielęgniarska i usługi opiekuńcze

Mieszkaniec na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 210. poz. 2135 z późn. zm.) ma prawo wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej lub opieki długoterminowej albo zostać objęty opieką przez pielęgniarki Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20

Dom nie zatrudnia lekarzy, jednak lekarze rodzinni, do których zgłosili się mieszkańcy, realizowali wizyty na terenie Domu. Wszyscy mieszkańcy placówki mogą być objęci opieką dwóch lekarzy rodzinnych w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nagłe zachorowania zgłaszane są do Pomocy Doraźnej lub Pogotowia Ratunkowego.

Pielęgniarki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej realizują wszystkie zadania pielęgniarskie i zlecenia lekarskie oraz mają nadzór nad zleceniami, zabiegami i podawaniem leków dla mieszkańców.

Opiekunowie oraz asystenci osób niepełnosprawnych w ramach usług opiekuńczych pomagają Mieszkańcom lub też samodzielnie wykonują czynności z zakresu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, które obejmują m.in. kąpiele, toalety, wymianę pieluch, golenie i wszystkie niezbędne zabiegi higieniczne oraz stosowanie profilu przeciwodleżynowego u osób leżących. Ponadto udzielana jest mieszkańcom pomoc obejmująca ubieranie, przesadzanie, pomoc w poruszaniu, opieka w czasie wizyt u specjalisty poza terenem domu, spacery, dbanie o schludny wygląd mieszkańców i jego otoczenia.

Pokojowe dbają o czystość wszystkich pomieszczeń z szczególnym uwzględnieniem pokoi mieszkalnych.

Leki w DPS wydawane są mieszkańcom na podstawie recept wstawianych przez lekarzy pierwszego kontaktu i rozliczane zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Do limitu ceny opłatę pokrywa Dom Pomocy Społecznej, powyżej limitu mieszkaniec z własnych środków. Leki pełnopłatne pokrywa mieszkaniec w 100%.
Część mieszkańców samodzielnie realizuje zakup leków.